Vyberte stránku

ARCHITEKT 
MAREK DOHELSKÝ

Navrhuji a projektuji urbanismus, pozemní stavby a interiéry

Nabízím služby architekta – nezávislá konzultace, koncepce, studie stavby, dokumentace pro umístění a povolení stavby, prováděcí dokumentace, autorský dozor

Více info na webu studia Second Nature

Ve svých projektech kladu důraz na funkčnost, udržitelnost a  ekologii

j

NAVRHOVÁNÍ

Zabývám se bydlením – rodinné domy, bytové domy; občanskými stavbami, komerčními stavbami – administrativa, výroba, služby

w

KONZULTACE

Nabízím „second opinion“ – vlastní úhel pohledu na Vaše projekty a návrhy.

KONTAKTUJTE MĚ

607 119 440

dohelsky@gmail.com